سفارش تبلیغ
صبا

عبور

صفحه خانگی پارسی یار درباره

خدای بی نهایت

خدایا سر به سجده ی شکرت می گذارم برای همه ی آنچه به من آموختی با از دست دادن ها و به دست آوردن ها .
خدای بی نهایت همه ی خوبی ها و مهربانی ها  و .....
سپاسگزارم .................................................................................................بی نهایت .