سفارش تبلیغ
صبا

عبور

صفحه خانگی پارسی یار درباره

بی معرفت ...

    نظر

خدایا من خیلی بی معرفتم .خیلی بی مرام و حق نشناسم. می دونم !

خدایا کمک کن .عهدی رو که با تو امروز می بندم هرگز فراموش نکنم .
خدایا گرچه عهدی را که با تو در دوران سخت زندگی ام بستم , شکستم .ولی به شرافت انسانی ام قسم که اخرین بار بود و بس . چه در طوفانی ترین دقایق زندگی ام چه در امن ترین و آرام ترین دقایق زندگی ام .

 

خداحافظ دوست داشتنی های من !
از من و بدی هام بگذر!